NHỰA ĐẠI DƯƠNG | ĐẠI DƯƠNG COMPOSITE | THÙNG RÁC COMPOSITE | XE GOM RÁC | THÙNG RÁC HÌNH CON THÚ

NHỰA ĐẠI DƯƠNG | ĐẠI DƯƠNG COMPOSITE | THÙNG RÁC COMPOSITE | XE GOM RÁC | THÙNG RÁC HÌNH CON THÚ

NHỰA ĐẠI DƯƠNG | ĐẠI DƯƠNG COMPOSITE | THÙNG RÁC COMPOSITE | XE GOM RÁC | THÙNG RÁC HÌNH CON THÚ

NHỰA ĐẠI DƯƠNG, Đại Dương Composite
thùng rác compositehình con thú
sản phẩm nổi bật

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ ĐẠI 03

Mã sản phẩm: TCH_003

750×600×600

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

Thùng Chở hàng cỡ đại 02

Mã sản phẩm: TCH0901

700×500×580

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

Thùng chở hàng cỡ lớn

Mã sản phẩm: TCHL 03

600×520×630

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CHUỘT TÚI

Mã sản phẩm: TRT 08

580 x 560 x 1100 mm

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CON VOI

Mã sản phẩm: TRT 07

900 x 640 x 770

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ ĐẠI 01

Mã sản phẩm: TCH 01

710×640×550

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC TREO ĐÔI

Mã sản phẩm:

1050×370×950

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CON SÓC

Mã sản phẩm:

580×500×1060

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 3 NGĂN

Mã sản phẩm:

1100×620×900

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 1000L 3 BÁNH XE

Mã sản phẩm:

1430×980×1120

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 660L 4 BÁNH XE

Mã sản phẩm:

1320×900×1080

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 660L 3 BÁNH ĐÚC ĐẶC

Mã sản phẩm: SDS

1320×900×1080

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 120L

Mã sản phẩm: SDS

500 x 500 x 500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC BÁNH HƠI 660L

Mã sản phẩm:

1320×950×1200

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 240L

Mã sản phẩm: f

750×600×1060

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC NẤP HỞ 120L

Mã sản phẩm: TRT

600×480×1000

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 60L

Mã sản phẩm: FGF

480×440×640

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC BẬP BÊNH 60 Lít

Mã sản phẩm:

420×420×750

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG TIKI

Mã sản phẩm: THGH

800×650×650

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỞ TRUNG

Mã sản phẩm: THSF

500×480×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỞ TRUNG

Mã sản phẩm: FH

500×480×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ TRUNG

Mã sản phẩm: FFFF

600×520×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI TRUNG

Mã sản phẩm: DD-KK05

570×520×480

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

CÁ HEO

Mã sản phẩm: HEO

680×640×1000

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG

Mã sản phẩm: FDFG

450×450×450

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

CHIM CÁNH CỤT

Mã sản phẩm: DFF

570×48×1090

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC HÌNH GẤU TRÚC

Mã sản phẩm: VGH

580×560×1020

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CÁ CHEP

Mã sản phẩm: FFG

500 x 500 x 500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC

Mã sản phẩm: TKFG

460 X 500 X 5450

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC HÌNH CHUỘT MICKEY

Mã sản phẩm: TR1

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

BỂ NUÔI CÁ BẰNG NHỰA COMPOSITE

Mã sản phẩm: BNC

2000x500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

CHẬU COMPOSITE
THÙNG CHỞ HÀNG

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ ĐẠI 03

Mã sản phẩm: TCH_003

750×600×600

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

Thùng Chở hàng cỡ đại 02

Mã sản phẩm: TCH0901

700×500×580

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

Thùng chở hàng cỡ lớn

Mã sản phẩm: TCHL 03

600×520×630

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ ĐẠI 01

Mã sản phẩm: TCH 01

710×640×550

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG TIKI

Mã sản phẩm: THGH

800×650×650

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỞ TRUNG

Mã sản phẩm: THSF

500×480×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỞ TRUNG

Mã sản phẩm: FH

500×480×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG CỠ TRUNG

Mã sản phẩm: FFFF

600×520×500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI TRUNG

Mã sản phẩm: DD-KK05

570×520×480

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG CHỞ HÀNG

Mã sản phẩm: FDFG

450×450×450

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC

THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CHUỘT TÚI

Mã sản phẩm: TRT 08

580 x 560 x 1100 mm

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CON VOI

Mã sản phẩm: TRT 07

900 x 640 x 770

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC TREO ĐÔI

Mã sản phẩm:

1050×370×950

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC CON SÓC

Mã sản phẩm:

580×500×1060

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 3 NGĂN

Mã sản phẩm:

1100×620×900

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 1000L 3 BÁNH XE

Mã sản phẩm:

1430×980×1120

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 660L 4 BÁNH XE

Mã sản phẩm:

1320×900×1080

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 660L 3 BÁNH ĐÚC ĐẶC

Mã sản phẩm: SDS

1320×900×1080

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

THÙNG RÁC 120L

Mã sản phẩm: SDS

500 x 500 x 500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

BỂ NUÔI CÁ BẰNG NHỰA COMPOSITE

BỂ NUÔI CÁ BẰNG NHỰA COMPOSITE

Mã sản phẩm: BNC

2000x500

Giá: Liên hệ 0906 822 842

Xem chi tiết

Video clip

Tin tức - sự kiện

Tầm quan trọng của thùng rác trong đời sống như thế nào?

Giữ gìn và bảo về môi trường luôn là vấn đề tâm điểm quan tâm hàng đầu của toàn thế giới. Ngày nay, sự ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng chủ yếu do sự tàn phá nặng nề và sinh hoạt thiếu ý thức của con người.

Lý do nên sử dụng thùng chở hàng giữ nhiệt bằng nhựa composite

Vật liệu composite đã và đang đang ngày càng khẳng định chất lượng cùng nhiều tính năng ưu việt tại các sản phẩm của mình được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Một trong những sản phẩm sử dụng vật liệu composite rất nhiều...

Công dụng và ưu điểm của thùng rác nhựa composite

Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thùng rác nhựa composite và kích thước của loại sản phẩm này nhé!

Ưu điểm vượt trội của thùng giao hàng thực phẩm bằng composite

Hiện nay, thị trường kinh doanh đang chào đón sự xuất hiện của rất nhiều dịch vụ mới phát triển như giao hàng tận nhà. Chính vì thế, thùng giao hàng bằng composite trở thành một trong những giải pháp tuyệt vời đối với các cá nhân, đơn...

Những tiêu chí chọn mua thùng rác công cộng bạn nên biết

Tuy nhiên, một chiếc thùng rác tốt cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Địa chỉ sản xuất thùng rác composite uy tín tại TPHCM

Đại Dương composite là cơ sở chuyên sản xuất các loại thùng rác compostie, thùng rác công cộng, thùng rác hình con thú, xe gom rác, xe chở hàng, bể bơi composite... Chúngtoio tự hào là đơn vị sản xuất uy tín tại TpHCM.

Xem cách người Nhật bảo vệ môi trường từ việc phân loại rác

Bạn có biết, tỷ lệ tái chế rác thải của Nhật Bản lên đến 77%, trong khi con số đó ở Việt Nam chỉ là 8-18%? Ẩn sau điều kỳ diệu này là một lý do vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được!

VẬT LIỆU COMPOSITE

Composite là loại vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo thành vật liệu mới có tính năng hơn hẳn các vật liệu riêng rẽ ban đầu.

NHỰA COMPOSITE VÀ CÁC THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Cách điện, cách âm tốt và tổng hợp những ưu điểm của cả nhựa và kim loại nên nhựa Composite đang dần thay thế các loại vật liệu khác trong xây dựng và công nghiệp Nhựa composite kế thừa những ưu điểm của vật liệu nhựa thông...

Giới thiệu công ty

Hậu vệ Lê Đức Lương sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 của CLB HAGL chuyển sang thi đấu tại Hàn Quốc trong màu áo CLB Ansan Mugunghwa FC, nhà vô địch K-League Challenge 2016.

Sạch hơn với thùng rác thông minh

Hòa lẫn vào màu xanh của công viên, những chiếc thùng rác thông minh, bảo vệ môi trường nằm im lìm dưới những tán cây giống như một tủ đồ trang trí đẹp mắt. Không còn cảnh người qua đường cố đi tránh xa những chiếc thùng rác bẩn...

Đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi

Đăng ký nhận tin từ chúng tôi để nhận tin về các chương trình Khuyến mãi & bảng báo giá mới nhất.

Chat facebook

Chat facebook

Facebook chat